Đón và giao công nhân đi làm ngày đầu tiên tại công ty TNHH Kyocera Việt Nam_05/09/2018

 

Gjobs tuyển dụng công nhân lắp ráp chi tiết máy in cho tập đoàn KYOCERA Nhật Bản - KCN Vsip/ Hải Phòng.

Đáp ứng đợt tuyển đầu tiên của tháng 09/2018, giao công nhân đạt đầy đủ tiêu chí của nhà tuyển dụng. Số lượng công nhân tham gia đông đảo và nhiệt tình.

.